مشتري گرامي شما با پروتكل امن (SSL) به دروازه پرداخت الكترونيك پارسيان كه با آدرس https://www.pecco24.com شروع مي شود متصل شده ايد. خواهشمند است جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي اينترنتي، آدرس مرورگر وب خود را با آدرس مذكور در حين خريد مقايسه نماييد.
لطفا به نام فروشگاه و مبلغ توجه فرمائيد. ضمناً شما مي توانيد فروشگاههاي اينترنتي طرف قرارداد را در سايت http://www.pec.ir مشاهده نماييد.

براي راهنمايي بيشتر مي توانيد به لينكهاي راهنماي پرداخت اينترنتي قبوض و همچنين نكات امنيتي پرداخت اينترنتي مراجعه فرماييد.